Fonden er stiftet i 1992 af fabrikant Poul Johansen og dennes familie.

Fonden er en erhvervsdrivende fond og omfattet af Lov om Erhvervsdrivende Fonde

Ifølge fondens vedtægter er formålet:

  • at besidde aktier i Poul Johansen Maskiner A/S samt at deltage i driften af nævnte selskabs virksomhed med dertil knyttede aktiviteter.
  • at støtte kunst i videste forstand, herunder billed- og filmkunst, scenekunst, arkitektur samt skulpturelle kunstarter og keramisk kunst.

Fonden ejer 20 % af aktierne i Poul Johansen Maskiner A/S.