Fonden er stiftet i 1992 af fabrikant Poul Johansen og dennes familie.

Fonden er en erhvervsdrivende fond og omfattet af Lov om Erhvervsdrivende Fonde

Ifølge fondens vedtægter er formålet:

  • at besidde aktier i Poul Johansen Maskiner A/S og Poul Johansen Trading A/S samt at deltage i driften af nævnte selskabers virksomhed med dertil knyttede selskaber og aktiviteter.
  • at sikre og underbygge det økonomiske grundlag for den af ovennævnte selskaber drevne virksomhed.
  • at støtte kunst i videste forstand, herunder billed- og filmkunst, arkitektur samt skulpturelle kunstarter.

Fonden ejer 55 % af aktierne i Poul Johansen Maskiner A/S, som igen ejer Poul Johansen Trading A/S 100 %. De resterende 45 % i Poul Johansen Makiner A/S ejes af PJM Holding ApS, som ejes af fabrikant Poul Johansen og dennes familie.