Ansøgninger om tilskud fra fonden behandles af bestyrelsen.
Der afholdes normalt fire møder om året. I 2023 er der planlagt følgende møder:

 • 22.03.2023
 • 19.06.2023
 • 25.09.2023
 • 18.12.2023

Ansøgninger skal være modtaget hos Fonden senest 14 dage (2 kalenderuger) før førstkommende møde.

Ansøgningen skal afleveres på e-mail til:

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 Der modtages IKKE ansøgninger sendt med brev- eller pakkepost.

Ansøgningen skal bl.a. indeholde
 • Hvad der søges til
 • Specificeret beløb, der ansøges
 • Budget indeholdende udgifter og indtægter
 • Evt. andre bidragsydere/ansøgte fonde

Der kvitteres for modtagne ansøgninger. Hvis man ikke har hørt fra Fonden inden en måned efter behandling, er der ikke bevilget midler til det ansøgte. Fonden giver ikke begrundede afslag.

NB: Ved bevilling skal ansøger anmode om udbetaling af det bevilgede beløb senest 3 måneder efter at projektet er blevet en realitet. I modsat fald bortfalder bevillingen.

Persondata

Fonden er underlagt Persondataloven, og brug af personoplysninger sker derfor i henhold til gældende lovgivning.

Personoplysninger

Når du indsender en ansøgning, giver du samtidig samtykke til, at Poul Johansen Fonden kan behandle de personoplysninger, du afgiver i forbindelse med ansøgningen, og at disse kan gøres til genstand for elektronisk registrering og behandling i forbindelse med behandling af ansøgningen.

Søger du på vegne af en anden, er det en forudsætning, at du har sørget for at indhente samtykke fra vedkommende til at søge på dennes vegne, så fonden kan behandle ansøgningen.

Specialpris: Poul Johansen Prisen

Poul Johansen  Prisen uddeles til en person eller et projekt, som afspejler den ånd, Fondens stifter - fabrikant Poul Johansen - stod for:

 • Kreativitet
 • Innovation
 • Social ansvarlighed

- alle med et kunstnerisk sigte

Prisen er på DKK 25.000,- og gives til personer bosiddende i Danmark. Fonden kan selv vælge den, som skal modtage prisen, og/eller personer udefra kan indstille en person eller et projekt til prisen.

Indstillinger udefra modtages kun i januar måned (indtil den 31. januar) og fremsendes til: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Modtagere af Poul Johansen Prisen er:

2023 - Fløjtenist (skoleelev) Julie Bane Pedersen

2022 - Billedhugger Thomas Plesner Birch Kadziola

2021 - Lektor, Ph.d. Pia Heike Johansen

2020 - Chefkok Claus Henriksen

2019 - Forfatter Anne-Marie Donslund

2018 - Teaterchef Simon Vagn Jensen