Fonden ledes af en bestyrelse. Til bestyrelsen kan alene vælges personer, der har bred erhvervsmæssig erfaring i virksomhedsledelse eller bred erhvervsmæssig erfaring i økonomisk eller juridisk rådgivning af erhvervsvirksomheder, eller personer med kunstneriske interesser. Bestyrelsens flertal skal udgøres af personer, der ikke hører til Poul Johansens nærtstående.  

Bestyrelsen er i dag sammensat således:

 • Virksomhedskonsulent Teddy Wivel (formand)
  • Uddannet statsautoriseret revisor og bred erfaring i virksomhedsledelse og økonomi.
 • Direktør Ivar Lassen Skytt
  • Erfaring i virksomhedsledelse som administrerende direktør
 • HR Manager Lis Johansen
  • Datter af Poul Johansen, med erfaring i personaleledelse og interesse for kunst
 •  Charlotte Krogh
  • Billedkunstner med kendskab til kunst- og kulturlivet i Odsherred
 • Mads Hylleholt Bøttger 
  • Slotsejer & Adm. direktør for Dragsholm Slot

 >God Fondsledelse<