Fondens uddelingspolitik er fastlagt således:

 • Størrelsen af de samlede uddelinger skal ske under hensyntagen til forvaltningen af fondens formue.
 • Fonden støtter kunst i videste forstand, herunder billed- og filmkunst, arkitektur samt skulpturelle kunstarter
 • Fondens formål er at understøtte den professionelle kunstners arbejde og værkproduktion på baggrund af ansøgning.
 • For at komme i betragtning  skal du opfølge en af følgende:
  • Statsanerkendt uddannelse
  • Optag på en eller flere censurerede udstillinger
 • Uddelinger gives primært på baggrund af modtagne ansøgninger. Fonden kan dog tage initiativ til kunstprojekter og herunder indgå i samarbejde om sådanne projekter.

Fonden støtter IKKE:

 • Idræts- og fritidsaktiviteter
 • Enkeltpersoners underhold eller rejseudgifter
 • Kunstnere under uddannelse
 • Projekter, der er igangsat eller har været afholdt på ansøgningstidspunktet
 • Projekter, der ikke afholdes i Danmark
 • Større kunstinstitutioner uden for Odsherred og Vestsjælland
 • Andre fonde til uddeling
 • Drift
 • Deciderede bygningsrenoveringer
 • Film som ikke omhandler kunst eller kunstnere
 • Spil
 • Børneteater
 • Rock- og populærmusik
 • Musikindspilninger og -udgivelse
 • Indkøb af musikinstrumenter
 • PR og websites, apps og andre medier