Fondens uddelingspolitik er fastlagt således:

 • Størrelsen af de samlede uddelinger skal ske under hensyntagen til fondens formål som ejer af erhvervsvirksomheden samt medvirken til generationsskifte.

 

 • Fonden støtter kunst i videste forstand, herunder billed- og filmkunst, arkitektur og skulpturelle kunstarter
 • Uddelinger gives primært på baggrund af modtagne ansøgninger. Fonden kan dog tage initiativ til kunstprojekter og herunder indgå i samarbejde om sådanne projekter.

Fonden støtter ikke:

 • Idræts- og fritidsaktiviteter
 • Enkeltpersoners underhold eller rejseudgifter
 • Legater eller støtte til uddannelsesformål
 • Projekter, der har været afholdt
 • Projekter, der ikke afholdes i Danmark
 • Film, som ikke omhandler kunst eller kunstnere
 • Drift
 • Deciderede bygningsrenoveringer