Fondens uddelingspolitik er fastlagt således:

 • Størrelsen af de samlede uddelinger skal ske under hensyntagen til forvaltningen af fondens formue.
 • Fonden støtter kunst og kultur i videste forstand.
 • Fondens formål er at understøtte den professionelle kunstners arbejde og værkproduktion på baggrund af ansøgning.
 • For at komme i betragtning  skal du opfølge en af følgende:
  • Statsanerkendt uddannelse
  • Optag på en eller flere censurerede udstillinger
 • Uddelinger gives primært på baggrund af modtagne ansøgninger. Fonden kan dog tage initiativ til kunstprojekter og herunder indgå i samarbejde om sådanne projekter.

Fonden støtter IKKE:

 • Idræts- og fritidsaktiviteter
 • Enkeltpersoners underhold eller rejseudgifter
 • Legater eller støtte til uddannelsesformål
 • Projekter, der er igangsat eller har været afholdt på ansøgningstidspunktet
 • Projekter, der ikke afholdes i Danmark
 • Drift
 • Deciderede bygningsrenoveringer
 • Film, spil
 • Børneteater
 • Rock- og populærmusik
 • Indkøb af musikinstrumenter
 • PR og websites, apps og andre medier