Fondens uddelingspolitik er fastlagt således:

  • Størrelsen af de samlede uddelinger skal ske under hensyntagen til fondens formål som ejer af erhvervsvirksomheden samt medvirken til generationsskifte.

 

  • Fonden støtter kunst i videste forstand, herunder billed- og filmkunst, arkitektur og skulpturelle kunstarter
  • Uddelinger gives primært på baggrund af modtagne ansøgninger. Fonden kan dog tage initiativ til kunstprojekter og herunder indgå i samarbejde om sådanne projekter.

Fonden støtter ikke:

  • Idræts- og fritidsaktiviteter
  • Enkeltpersoners underhold eller rejseudgifter
  • Legater eller støtte til uddannelsesformål
  • Projekter, der har været afholdt
  • Projekter, der ikke afholdes i Danmark
  • Drift
  • Deciderede bygningsrenoveringer