ANSØG

Sådan søger du

Ansøg via nedenstående formular

Ansøgningen skal være på dansk og bl.a indeholde:

  • Hvad der søges til
  • Specificeret beløb, der ansøges
  • CV
  • Budget indeholdende udgifter og indtægter
  • Evt. andre bidragsydere/ansøgte fonde
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Brugeroplysninger
Navn
Adresse
Click or drag a file to this area to upload.
Samlede bilag må ikke overskride 10 A-4 sider. Tilladt pdf-, doc-, docx-, png-, jpeg-, jpg-format.
Click or drag a file to this area to upload.
Samlede bilag må ikke overskride 10 A-4 sider. Tilladt pdf-, doc-, docx-, png-, jpeg-, jpg-format.
Samtykkeerklæring

Ansøgningsfrister

Ansøgninger om tilskud fra fonden behandles af bestyrelsen.
Der afholdes normalt fire møder om året. I 2024 er der planlagt følgende møder:

  • 18.03.2024
  • 19.06.2024
  • 17.09.2024
  • 12.12.2024

Ansøgninger skal være modtaget hos Fonden senest 2 kalenderuger før førstkommende møde.

Ansøgninger kan kun indsendes via Fondens hjemmeside. Der modtages ikke ansøgninger pr. e-mail eller brev- og pakkepost.

Der kvitteres for modtagne ansøgninger. Hvis man ikke har hørt fra Fonden inden en måned efter behandling, er der ikke bevilget midler til det ansøgte. Fonden giver ikke begrundede afslag.

NB: Ved bevilling skal ansøger anmode om udbetaling af det bevilgede beløb senest 3 måneder efter at projektet er blevet en realitet. I modsat fald bortfalder bevillingen.

Ansøger skal oplyse, hvilke fonde der har støttet og derved, at det ansøgte projekt er realiserbart

Kontakt

Dragsholm Allé 1
4534 Hørve Odsherred
Danmark

info@pouljohansenfonden.dk

CVR nr. 16936901

Information

Presse

Det er kun tilladt at bruge Fondens
originale logo. Logoet skal anvendes på en lys baggrund, så det fremgår klart og tydeligt.

Download logoet via knappen nedenfor.

DOWLOAD LOGO-FIL
© 2024 Poul Johansen Fonden af 1992 | Hjemmeside af MerkurNord