ANSØG

Fondens uddelingspolitik er fastlagt således:

 • Størrelsen af de samlede uddelinger skal ske under hensyntagen til forvaltning af fondens formue.
 • Ved ”Kunst i videste forstand” som anført i fundatsen, forstås professionel kunst og kultur, der kan indeholdes i fondens formål som angivet i vedtægter og på fondens hjemmeside.
 • Uddelinger gives primært på baggrund af modtagne ansøgninger, men fonden kan selv tage initiativ til f.eks. signaturprojekter.
 • Der udarbejdes før behandling i bestyrelsen en skriftlig indstilling til ansøgningerne.
 • Ved behandling af ansøgninger skal der tages hensyn til projektets samlede udtryk og kvalitet for at afspejle fondens kvalitetsimage.
 • Der ydes normalt ikke tilskud til drift.
 • Fondens hjemmeside skal indeholde oplysninger om:
 1. Grundlæggende oplysninger om fonden og dens sammensætning
 2. Fondens andel i erhvervsvirksomheden
 3. Fondens uddelingspolitik enten fuldt eller i summarisk form med link til hele uddelingspolitikken
 4. Ansøgningsprocedure, herunder datoer for møder i fondsbestyrelsen
 5. Negativliste
 • Legater:
 • Det er muligt for professionelle kunstnere at søge et arbejdslegat hos fonden. Ansøgere skal ud fra budget og beskrivelse af legatet kunne fremlægge dokumentation for, hvad legatet skal bruges til samt dokumentere resultat af samme.
 • Poul Johansen Prisen
  • Poul Johansen Prisen, som er et hæderslegat, kan uddeles til en person eller et projekt, der lever op til stifter Poul Johansens ånd: Kreativitet – Innovation – Social ansvarlighed. Alle med et kunstnerisk sigte.
  • Prisen er på 25.000 kr.
  • Fonden kan selv udvælge modtageren, eller der kan indsendes indstillinger til en modtager. Prisen kan ikke søges.
  • Fonden er ikke forpligtet til at uddele prisen hvert år.

Kontakt

Dragsholm Allé 1
4534 Hørve Odsherred
Danmark

info@pouljohansenfonden.dk

CVR nr. 16936901

Information

Presse

Det er kun tilladt at bruge Fondens
originale logo. Logoet skal anvendes på en lys baggrund, så det fremgår klart og tydeligt.

Download logoet via knappen nedenfor.

DOWLOAD LOGO-FIL
© 2024 Poul Johansen Fonden af 1992 | Hjemmeside af MerkurNord