ANSØG

Vi støtter

Kunst i videste forstand, herunder billed- og filmkunst, arkitektur samt skulpturelle kunstarter.

Fonden har sit udgangspunkt i Odsherred/Vestsjælland, men kan støtte projekter i hele landet, hvis de opfylder fondens formål.

Fondens uddelingspolitik er fastlagt således:

Størrelsen af de samlede uddelinger skal ske under hensyntagen til forvaltningen af fondens formue.

 • Fonden støtter kunst i videste forstand, herunder billed- og filmkunst, arkitektur samt skulpturelle kunstarter
 • Fondens formål er at understøtte den professionelle kunstners arbejde og værkproduktion på baggrund af ansøgning.
 • For at komme i betragtning, skal man opfølge en af følgende:
  • Statsanerkendt uddannelse
  • Optag på en eller flere censurerede udstillinger
 • Uddelinger gives primært på baggrund af modtagne ansøgninger. Fonden kan dog tage initiativ til kunstprojekter og herunder indgå i samarbejde om sådanne projekter.
 • Der kan søges arbejdslegater

Fonden støtter ikke

 • Idræts- og fritidsaktiviteter
 • Enkeltpersoners underhold eller rejseudgifter
 • Kunstnere under uddannelse
 • Projekter, der er igangsat eller har været afholdt på ansøgningstidspunktet
 • Projekter, der ikke afholdes i Danmark
 • Større kunstinstitutioner uden for Odsherred og Vestsjælland
 • Drift
 • Deciderede bygningsrenoveringer
 • Film som ikke omhandler kunst eller kunstnere
 • Andre fonde til uddeling
 • Spil
 • Børneteater
 • Rock- og populærmusik
 • Musikindspilninger og -udgivelse
 • Indkøb af musikinstrumenter
 • PR og websites, apps og andre medier

Vedrørende tildelt støtte:

Der udbetales kun støtte, hvis det projekt, man har søgt støtte til, kan finansieres fuldt ud.

Gennemføres formålet ikke i henhold til de forudsætninger, der er anført i ansøgningen, skal det tildelte beløb tilbagebetales.

Tildelte beløb kan kun anvendes til det formål, der fremgår af ansøgningen – ikke andre formål.


Poul Johansen Prisen

Poul Johansen Prisen er et hæderslegat (kan ikke søges), som uddeles til en person eller et projekt, som afspejler den ånd, Fondens stifter - fabrikant Poul Johansen - stod for.

 • Kreativitet
 • Innovation
 • Social ansvarlighed

- alle med et kunstnerisk sigte

Ikke alle tre ovennævnte kriterier behøver være opfyldt.

Prisen er på DKK 25.000,- og gives til personer bosiddende i Danmark.

 1. Man kan indstille en person eller et projekt til prisen.
 2. Fonden kan selv indstille og vælge modtager.

Indstillinger udefra modtages kun i januar måned (indtil den 31. januar) og fremsendes til info@pouljohansenfonden.dk

Prisen uddeles ikke nødvendigvis hvert år.

Tidligere modtagere af Poul Johansen Prisen er:

2023 - Fløjtenist (skoleelev) Julie Bane Pedersen

2022 - Billedhugger Thomas Plesner Birch Kadziola

2021 - Lektor, Ph.d. Pia Heike Johansen

2020 - Chefkok Claus Henriksen

2019 - Forfatter Anne-Marie Donslund

2018 - Teaterchef Simon Vagn Jensen

 

Æresmedlem af Fonden:

Teddy Wivel

 • Uddannet statsautoriseret revisor med erfaring i virksomhedsledelse og økonomi
 • Fra 1972 tilknyttet Poul Johansen Maskiner A/S – i årene 2014-2020 som bestyrelsesformand
 • Fra 1992 tilknyttet Poul Johansen Fonden af 1992 – i årene 2008-2021 som bestyrelsesformand

Kontakt

Dragsholm Allé 1
4534 Hørve Odsherred
Danmark

info@pouljohansenfonden.dk

CVR nr. 16936901

Information

Presse

Det er kun tilladt at bruge Fondens
originale logo. Logoet skal anvendes på en lys baggrund, så det fremgår klart og tydeligt.

Download logoet via knappen nedenfor.

DOWLOAD LOGO-FIL
© 2023 Poul Johansen Fonden af 1992 | Hjemmeside af MerkurNord